Krmovinárske stroje


Technológie pre výrobu a skladovanie krmív

Česká firma ROmiLL je od svojho vzniku v r. 1991 charakterizovaná zameraním na výskum, vývoj a inovácie. V súčasnosti sú stroje predávané na zahraničných trhoch po celom svete.

Inovatívne technologické riešenia

Špecializácia na výrobu technológie pre zber vlhkého obilného a kukuričného zrna, ktorá je nie len v Európe považovaná za technológiu budúcnosti. V tejto oblasti už získala firma ROmiLL niekoľko ocenení.

Vývoj českej firmy ROmiLL v skratke:

  • Prvý výrobca valcových stolíc k rozdružovaniu a rozdrobovaniu zrnín pre krmivá po roku 1989
  • Rozšírenie o unikátne stroje v podobe mobilných drvičov vlhkého zrna
  • Horizontálne miešačky kŕmnych zmesí
  • Projekty a dodávky kompletných výrobní kŕmnych zmesí alebo jej čiastkových technologických uzlov
  • Od r. 2004 špecializácia na výrobu technológií pre zber vlhkého obilného a kukuričného zrna
  • Od r. 2005 dodáva ROmiLL kompletné bázy pre skladovanie poľnohospodárske produkty "na kľúč" od projektu až po montáž
  • Od r. 2008 zameranie aj na výrobu poľnohospodárskej dopravnej techniky
  • ROmiLL je tiež prvým českým výrobcom priemyselných zariadení s mikrovlnným ohrevom
  • Drevovýroba zahŕňa stolárstvo, výrobu zákazkového aj sériového nábytku, stavebné interiérové aj exteriérové celky atď.

Partneri a produkty

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

GROLOS, s.r.o.
Rakovo 204
038 42 Rakovo